Nieuwe bijlage 2-voorwaarden voor geneesmiddelen: onder meer voor cannabidiol

01 december 2022
Opties

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op advies van het Zorginstituut een aantal geneesmiddelen voorzien van bijlage 2-voorwaarden. Per 1 december kent Epidyolex (cannabidiol) een apotheekinstructie en artsenverklaring. Deze zijn te downloaden op de website van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Ook het middel Ryeqo (relugolix/estradiol/norethisteron) is op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering geplaatst. Voor dit middel heeft ZN geen apotheekinstructie of artsenverklaring ontwikkeld.

Epidyolex

Epidyolex (cannabidiol)  wordt per 1 december 2022 enkel vanuit de basisverzekering vergoed voor een verzekerde die cannabidiol gebruikt als adjuvante therapie bij aanvallen die geassocieerd worden met het Lennox-Gastautsyndroom (LGS) of het syndroom van Dravet (DS), in combinatie met clobazam bij patiënten van 2 jaar en ouder. De behandeling moet worden gestaakt als na 6 maanden gebruik van de onderhoudsdosering de aanvalsfrequentie niet met ten minste 30% is afgenomen. Een apotheekinstructie en artsenverklaring staan op de website van ZN.

Ryego

Ryeqo (relugolix/estradiol/norethisteron) wordt per 1 december 2022 uitsluitend vergoed voor een volwassen verzekerde in de vruchtbare leeftijd met hevig menstrueel bloedverlies als gevolg van baarmoederfibromen bij wie de menopauze naar verwachting binnen 2 – 3 jaar intreedt én waarbij conservatieve eerstelijnsmedicatie heeft gefaald én chirurgische behandeling/invasieve ingreep niet gewenst of mogelijk is. Voor dit middel zijn geen ZN-formulieren beschikbaar.

Stromectol en lenacapavir
Eerder, per 1 november 2022, kennen ook Stromectol (ivermectine oraal) en Sunlenca (lenacapavir) nieuwe voorwaarden. Voor Stromectol is op de website van ZN-formulieren een apotheekinstructie beschikbaar. Het geneesmiddel wordt uitsluitend vergoed voor een verzekerde als het wordt ingezet voor de behandeling van scabiës.

Fostemsavir en lenacapavir kennen per 1 november 2022 zowel een nieuwe apotheekinstructie als een artsenverklaring. De nieuwe vergoedingsvoorwaarden van deze geneesmiddelen staan daarin omschreven. De voorwaarden die eerder golden voor fostemsavir zijn met deze nieuwe apotheekinstructie en artsenverklaring komen te vervallen.

Vitamine D-analogen

Vooruitblikkend op 1 januari 2023 worden ook vitamine D-analogen alfacalcidiol en calcitriol opgenomen in het verzekerde pakket met een bijlage 2-voorwaarde. Vooralsnog heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) besloten om bij deze analogen geen artsenverklaring of apotheekinstructie op te voeren. Dit gezien de huidige praktijk en gebruik van deze middelen.