Minister Helder (Langdurige Zorg) komt met vervolgaanpak [Ont]Regel de Zorg

16 juni 2022
Opties

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) kondigt een vervolg aan van het programma [Ont]Regel de Zorg om zo administratieve regeldruk in de zorg te verminderen. Dat doet de bewindspersoon in een brief aan de Tweede Kamer. Niet alleen in huidige wet- en regelgeving gaat het kabinet samen met het zorgveld op zoek naar versimpeling en versoepeling. Ook wordt gestuurd op het voorkomen van regeldruk in nieuwe wet- en regelgeving. De KNMP zet bij dit actieprogramma in op minder regeldruk in de apotheek.

Van alle zorgsectoren die zijn onderzocht tijdens het eerste actieprogramma [Ont]Regel de Zorg ervaarde de farmacie de hoogste regeldruk (7.4 op 9). Uit het eindrapport kwam destijds naar voren dat vooral het preferentiebeleid en de leverbaarheid van geneesmiddelen een grote rol spelen in de ervaren regeldruk. Deze thema’s kwamen in het vorige actieprogramma onvoldoende aan bod. Over de invulling van het vervolgprogramma wordt komende periode gesproken, bijvoorbeeld in het kader van het Integraal Zorgakkoord en het Wonen en Zorg-akkoord. In de Kamerbrief benadrukt de minister dat in ieder geval het verder uniformiseren van inkoop- en verantwoordingseisen één van de thema’s die de bewindspersoon aangrijpt.

De KNMP zit komende periode aan diverse tafels om samen met het ministerie en andere zorgkoepels door te spreken over het verminderen van administratieve lasten voor apothekers. In de Kamerbrief wijst de minister erop dat iedere maandag tussen 16.00 en 17.00 uur direct telefonisch contact kan worden opgenomen met het VWS-ontregelteam. Ook via het mailadres aanpakregeldruk@minvws.nl kunnen apothekers hun administratieve lasten delen.

Lees meer over de vervolgaanpak