MFB Nierfunctie: amoxicilline/clavulaanzuur vervalt

13 april 2021
Opties

De Medisch Farmaceutische Beslisregel (MFB) ‘Nierfunctie: amoxicilline/clavulaanzuur’ is vervallen. De MFB is verwijderd uit de aanvullende set MFB’s voor openbaar apothekers. Dit heeft de stuurgroep MFB’s besloten. De aanleiding daarvoor is het aangepaste medicatiebewakingsadvies van de KNMP-werkgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie en dialyse.

Eerder heeft de KNMP-werkgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie en dialyse, op basis van onderzoek, besloten dat het aanpassen van de orale dosering van amoxicilline/clavulaanzuur bij verminderde nierfunctie en dialyse niet langer nodig is. Om de MFB’s in de zorgschillen aan te laten sluiten bij de actuele stand van de wetenschap, heeft de stuurgroep MFB’s besloten om de MFB ‘Nierfunctie: amoxicilline/clavulaanzuur’ te verwijderen uit de aanvullende set MFB’s. Voorts heeft de stuurgroep besloten geen vervangende nierfunctie MFB toe te voegen aan de landelijke of aanvullende set MFB’s.

Uitwisseling nierfunctie essentieel voor medicatieveiligheid

De stuurgroep onderschrijft het belang van uitwisseling van actuele nierfuncties tussen zorgverleners. Apothekers zetten zich dagelijks in om de risico’s van geneesmiddelengebruik te verminderen. Daarvoor is het essentieel dat zij over labwaarden, zoals de nierfunctie, beschikken. Zo kunnen apothekers inschatten of een geneesmiddel veilig gebruikt kan worden en kunnen zij (huis)artsen én patiënten een advies op maat geven. Openbaar apothekers en hun apotheekteam worden bij deze taak ondersteund met MFB’s in de diverse zorgschillen. Binnen de aanvullende set MFB’s zijn er drie MFB’s die de nierfunctie meenemen:

  • Goed gebruik lithium;
  • Goed gebruik DOAC’s;
  • Goed gebruik digoxine.

Over de aanvullende set MFB’s

De KNMP, Alphega & Boots apotheek, BENU Apotheken, NFZ, Pluriplus en Service Apotheek (de stuurgroep MFB’s) stellen sinds 2016 jaarlijks de landelijke set MFB’s samen. Sinds 2020 is er ook een set van aanvullende MFB’s beschikbaar. Deze samenwerking is vastgelegd in het convenant ‘MFB’s in de eerste lijn‘. Dankzij dit convenant signaleren bijna 90% van de Nederlandse apotheken MFB’s op dezelfde wijze. Deze landelijke signalering bevordert eenduidigheid en zichtbaarheid van de zorg die de apotheker levert.
 

Bekijk het dossier MFB's