Handreiking afbouw opioïden beschikbaar

06 mei 2021
Opties

De ‘Handreiking afbouw opioïden’ is beschikbaar. Apothekers krijgen middels deze handreiking adviezen over het begeleiden van patiënten bij het afbouwen van opioïdegebruik. Deze handreiking is opgesteld met medewerking van de taakgroep ‘Gepast gebruik van opioïden’, waarin de KNMP is vertegenwoordigd.

Bij het afbouwen van opioïden zijn verschillende zaken van belang. Welke onttrekkingsverschijnselen kunnen er ontstaan en hoe ga je hier mee om? In welk tempo verlaag je de dosering? Op welke manier begeleid je de patiënt? En wanneer moeten (welke) patiënten worden verwezen voor specialistische begeleiding? Het Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction (NISPA) en de taakgroep ‘Gepast gebruik van opioïden’ hebben hierover adviezen opgenomen in de handreiking. Deze adviezen zijn gebaseerd op bestaande richtlijnen en ervaringen van artsen in binnen- en buitenland.

Bekijk de handreiking