Geen meldnummer meer nodig voor declaraties Oekraïense vluchtelingen

30 juni 2022
Opties

Apothekers zijn niet meer verplicht om geleverde zorg aan Oekraïense vluchtelingen te melden bij de GGD. Het meldnummer hoeft dan ook niet meer te worden vermeld bij een declaratie bij het CAK. Daarmee komen het ministerie van VWS en het CAK apothekers tegemoet. Verder gaat vanaf 1 juli 2022 een regeling van kracht die de declaratie per 1 augustus 2022 verder vereenvoudigt.

Declaratieregels van apothekers werden eerder afgekeurd door het CAK als een meldnummer van GGD GHOR ontbrak. Dat nummer was dertig dagen geldig. Apothekers hebben samen met de KNMP gewezen op de administratieve lasten rondom het melden van zorg bij de GGD GHOR. Het ministerie en CAK hebben nu besloten om het meldnummer te laten vervallen. Deze aanpassing in het declaratiebeleid geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2022.

Per 1 juli treedt de nieuwe Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO) in werking. Die versimpelt het declaratieproces verder. Oekraïense vluchtelingen met een Burgerservicenummer zijn vanaf 1 augustus 2022 terug te vinden in de verzekeringsgegevens. Declaraties van apothekers kunnen dan worden verwerkt via de bestaande systemen.

Lees meer op de website van de Rijksoverheid over de meest gestelde vragen en a…