Evaluatie (Ont)Regel de Zorg: ‘Maak ontregelen structureel onderdeel van zorgbeleid’

11 november 2021
Opties

Het ‘ontregelen’ moet een structureel onderdeel worden van het zorgbeleid, over meerdere kabinetsperiodes heen. Dat staat in de evaluatie van het actieprogramma (Ont)Regel de Zorg. Doel van dit programma is om de regeldruk in verschillende zorgsectoren tegen te gaan, waaronder in de farmacie. Eerder dit jaar concludeerde minister De Jonge (VWS) dat de actiepunten van dit programma niet volledig aansluiten bij de belangrijkste knelpunten die apothekers ervaren. Volgens De Argumentenfabriek, die de evaluatie uitvoerde, moet meer nadruk worden gelegd op het wegnemen van de oorzaken

Met het actieprogramma (Ont)Regel de Zorg, dat tussen 2018 en 2021 liep, werkte het ministerie van VWS aan het verminderen van regeldruk in de zorg. Demissionair minister De Jonge (VWS) erkende onlangs dat “een afname van de regeldruk niet over de hele breedte van de zorg merkbaar is geweest”. Eerder bleek al dat de tijdsbesteding aan administratieve werkzaamheden in de farmacie zelfs zijn gestegen in 2020 ten opzichte van 2019. Apothekers gaven in het eindrapport aan dat bijvoorbeeld het voorkeursbeleid van zorgverzekeraars leidt tot veel administratie. Ook de geneesmiddelentekorten, het wisselen van geneesmiddelen en de implementatie van de Falsified Medicines Directive (FMD) zorgen voor regeldruk.

De KNMP blijft in haar contacten met het ministerie van VWS pleiten tegen regeldruk binnen de farmaceutische patiëntenzorg. Het is volgens demissionair minister De Jonge (VWS) aan het volgende kabinet om tot een inhoudelijke reactie te komen op de aanbevelingen uit de evaluatie van het actieprogramma (Ont)Regel de Zorg. De opvolging van het kabinet-Rutte IV besluit volgens de bewindspersoon ook over een vervolg van het overheidsinitiatief om regeldruk aan te pakken

Lees de Kamerbrief en de evaluatie