Eerstelijnscoalitie tekent bezwaar aan tegen extra regeldruk vanuit NZa

11 november 2021
Opties

KNMP, InEen, KNGF, KNMT, KNOV, LVVP, NVM-mondhygiënisten en ONT (ook wel: de Eerstelijnscoalitie) tekenen bezwaar aan tegen extra regeldruk in de eerstelijnszorg. Dat doen zij in een gezamenlijke brief richting de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De toezichthouder wil eerstelijnszorgaanbieders - in aanvulling op de openbare jaarverantwoording - een ingewikkelde, uitgebreide vragenlijst gaan voorleggen over hun financiën en bedrijfsvoering. Een delegatie van de Eerstelijnscoalitie treedt graag op korte termijn met de NZa in gesprek over het nut en de noodzaak van deze aankomende extra vragenlijst.

De NZa krijgt per 1 januari 2022 nieuwe toezichtstaken op het gebied van integere en professionele bedrijfsvoering. Met een vragenlijst wil de toezichthouder meer informatie over onder meer de financiële bedrijfsvoering, personeelszaken en patiëntaantallen. Daarmee vormt de vragenlijst een aanvulling op de openbare jaarverantwoording. Het afleggen van zo’n openbare jaarverantwoording voor zorgaanbieders is nieuw, en komt voort uit de aanpassingswet van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Ook apotheken moeten vanaf het boekjaar 2022 een openbare jaarverantwoording aanleveren. Richting het ministerie van VWS en politiek Den Haag ageert de Eerstelijnscoalitie al langer tegen deze openbare jaarverantwoordingsplicht voor hun leden.

Bekijk de brief van de Eerstelijnscoalitie aan de NZa

Lees meer over de nieuwe openbare jaarverantwoordingsplicht