Aandacht voor retourmedicatie tijdens Week van Ons Water – Doe ook mee!

13 september 2021
Opties

'Medicijnen over? Laat het milieu niet in de steek en lever ze in bij je apotheek!' Dat is de boodschap die de zorg- en watersector ook dit najaar weer onder de aandacht van het publiek brengen tijdens de Week van Ons Water (van 16 - 31 oktober). Voor deze jaarlijkse actie heeft de KNMP materialen beschikbaar waarmee apotheekteams de boodschap verder kunnen verspreiden via de eigen communicatiekanalen. Doe ook mee!

Niet in het riool

Medicijnresten kunnen een negatief effect hebben op organismen in water en de bereiding van schoon drinkwater moeilijk maken. Overgebleven medicijnen horen dan ook niet tussen het huisafval en moeten zeker niet via gootsteen of toilet het riool in worden weggespoeld.

Apotheek belangrijke schakel

Voor veel geneesmiddelgebruikers is de milieustraat van de gemeente lastig te bereiken. Er is echter altijd een apotheek dichtbij waar je medicijnafval veilig kwijt kunt. Apotheken vormen dan ook een belangrijke schakel bij de inzameling van dit potentieel gevaarlijke afval.

Duurzaam

De KNMP zet zich, samen met de VIG, Bogin en Neprofarm, in voor het verduurzamen van de farmaceutische zorg. Deze partijen vormen samen de Coalitie Duurzame Farmacie en willen de belasting van geneesmiddelen(resten) op het milieu verkleinen. Deze Coalitie zet zich gezamenlijk in voor de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water onder leiding van de minister van Infrastructuur en Water (IenW). In het kader van deze ketenaanpak stimuleren deelnemende partijen jaarlijks tijdens de Week van Ons Water het inleveren van ongebruikte medicijnen bij de apotheek.
De KNMP maakt de duurzame zorginitiatieven van apothekers ook zichtbaar via de Green Deal Duurzame Zorg.

Draag de boodschap uit

De meeste apotheken zullen vanzelf meedoen met de landelijke actie, omdat zij al sinds jaar en dag overgebleven medicijnen inzamelen. Voor de herkenbaarheid is het goed dat deelnemende partijen tijdens de Week van Ons Water zoveel mogelijk gebruikmaken van de publieksinformatie die voor de bewustwordingscampagne is ontwikkeld en zo gezamenlijk de centrale boodschap uitdragen.

Beschikbare materialen

De bestaande materialen zijn voorzien van instructies hoe patiënten medicijnafval bij de apotheek kunnen aanleveren: ‘doosjes alleen de strips’, ‘flesje en tubes; verwijder het etiket, voor uw privacy’, ‘gebruikte naalden: altijd in een naaldencontainer’.

Hieronder een overzicht van de beschikbare materialen: 

Poster (A-3 formaat) met instructies voor patiënten hoe zij medicijnafval bij de apotheek kunnen inleveren. Deze poster wordt meegestuurd met het PW van 8 oktober 2021. Extra exemplaren van de poster kunnen daarna kosteloos bij de KNMP worden besteld;  
Dezelfde poster in A-4 formaat, bedoeld voor apotheken die poster zelf willen afdrukken om mee te geven via de bezorging aan huis.   
Narrowcasts (in verschillende formaten) met instructies hoe medicijnafval in te leveren;  
de toolkit is bedoeld voor apotheken die zich extra willen inzetten voor deze inzamelweek. De toolkit omvat een stappenplan en een concept persbericht voor aankondiging in een lokale krant en huis-aan-huisbladen.  

Meld apotheek aan als peilstation

De KNMP zoekt apotheken die bereid zijn om als peilstation te dienen. Deze apotheken krijgen vlak voor, tijdens en na afloop van de Week van Ons Water een korte vragenlijst toegestuurd. Op die manier wil de KNMP peilen hoe de bewustwordingscampagne wordt ontvangen, ideeën ophalen bij apothekers, maar ook in kaart brengen welke obstakels er zijn die de inzameling van medicijnafval via de apotheek in de weg staan, zodat de KNMP vervolgens deze knelpunten kan helpen oplossen. Daarbij valt te denken aan problemen rond de afvoer van ingezameld medicijnafval.

Meer informatie en contact
Voor meer informatie neem contact op met de KNMP-afdeling communicatie, .

Zie ook: