Aanvraagformulier Stipendiafonds

Studie *
Ik vraag financiële ondersteuning aan voor een: *

Naam universiteit/instantie, stad, land

Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx.

Aanbeveling van twee inhoudelijke studiebegeleiders in Nederland

Een aanbeveling van twee inhoudelijke studiebegeleiders in Nederland is nodig. Een begeleidende promovendus telt in dit verband mee, maar een aanbeveling van een studieadviseur niet. Tenminste één aanbevelingsbrief moet afkomstig zijn van een docent in de subfaculteit.

Let op: voor aanvragers van een zware beoordeling geldt dat zij tevens een motivatie van de twee inhoudelijke studiebegeleiders in Nederland moeten overleggen en dat tenminste één van die begeleiders als hoogleraar aan de betreffende opleiding verbonden moet zijn.

Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx.

Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx.

Een afzonderlijke brief of mail van het ontvangende instituut.

Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx.

Een ondertekende verklaring waaruit blijkt dat het om een niet betaalde onderzoeksplaats gaat, afkomstig van de begeleider in Nederland of van het ontvangende instituut.

Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx.

Vat de kern van het beoogde onderzoek samen.

Uitgebreide beschrijving onderwerp studiereis

 

Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx.

Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx.

Motivatie van twee inhoudelijke studiebegeleiders in Nederland

Inclusief tenminste één hoogleraar

Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx.

Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx.

Heb je ondersteuning aangevraagd bij andere instanties?

Beperk de onderbouwing tot de feitelijke reis- en verblijfkosten inclusief de verzekeringen. Baseer de onderhoudskosten op wilweg.nl.

Het gaat om je naam, naam universiteit, beschrijving onderzoeksproject en je reisbestemming.