Vaccineren: een belangrijke vorm van preventie

Opties

Preventie is een belangrijk onderdeel geworden van de gezondheidszorg. Dit is een gevolg van de sterk groeiende zorgvraag en zorgkosten (bron: Rijksoverheid.nl). Vaccinatie is een belangrijke vorm van preventie en beschermt mensen tegen (ernstige) infectieziekten. Met de coronapandemie is het belang van een hoge vaccinatiegraad evident gebleken.

Bij het vaccineren is een rol weggelegd voor de apotheker. Hij is als medicatiespecialist de meest laagdrempelige zorgverlener in de wijk, dichtbij de patiënt. Ten tijde van de coronapandemie leveren apothekers in de gehele keten een waardevolle bijdrage aan de COVID-19-vaccinaties, onder meer bij het vervoer, ompakken en het voor toediening gereedmaken van vaccins. Dat doen zij in samenwerking met huisartsen en diverse GGD’s. 

In diverse landen beschikken apothekers over een bevoegdheid om te vaccineren. Daar bestaat de mogelijkheid om in de apotheek te worden gevaccineerd. In dat opzicht zijn erin Nederland nog volop kansen en mogelijkheden, bijvoorbeeld om de vaccinatiegraad te verhogen. Dat laatste blijkt ook uit Iers onderzoek (bron: Vaccinestoday.eu). De KNMP vindt de vaccinatiebevoegdheid passen binnen de rol van apothekers als medicatiespecialist en zorgverlener. Daarom pleit de KNMP voor zelfstandige vaccinatiebevoegdheid voor de apotheker.

In dat kader voert de KNMP gesprekken met stakeholders, waaronder het ministerie van VWS en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), over vaccinatiebevoegdheid voor apothekers. Er wordt tijdens deze overleggen onder meer bekeken welke (nieuwe) randvoorwaarden er zijn om deze uitgebreidere rol van apothekers mogelijk te maken.

Pagina laatst bijgewerkt op 25 februari 2022