Coöperatieve Vereniging Oost-Achterhoek bundelt krachten

Opties

De Coöperatieve Apothekersvereniging Oost-Achterhoek U.A. is op 9 oktober 2023 opgericht. Voorheen was deze bekend als de Apothekersvereniging Oost-Achterhoek. De nieuwe coöperatie brengt 11 apotheken uit de regio Oost-Achterhoek samen om de farmaceutische zorg naar een hoger niveau te tillen en nauwere samenwerking met andere zorgdisciplines te bevorderen.

De Coöperatieve Apothekersvereniging Oost-Achterhoek U.A. (cAVOA U.A.) is ontstaan vanuit de 
overtuiging dat samenwerking en coördinatie essentieel zijn om de gezondheidszorg in de regio te 
optimaliseren. Door gezamenlijk op te treden en de krachten te bundelen, wordt er gestreefd naar een 
multidisciplinaire benadering van de zorg, waarbij de patiënt centraal staat.

Er wordt nauw samengewerkt met andere zorgverleners in de regio, waaronder huisartsen, thuiszorginstellingen, patiëntenorganisaties en ziekenhuizen. De coöperatie fungeert als een verbindend element tussen deze verschillende zorgpartijen, met als doel een naadloze en geïntegreerde zorgervaring te bieden aan de patiënten in Oost-Achterhoek.

De Coöperatieve Apothekersvereniging Oost-Achterhoek U.A. zal zich de komende maanden richten op het versterken van de samenwerking met andere zorgpartijen en het ontwikkelen van innovatieve 
zorgprogramma's.

Meer informatie over Coöperatieve Apothekersvereniging Oost-Achterhoek U.A.
Pagina laatst bijgewerkt op 02 november 2023