Apothekers in multidisciplinaire besturen

Opties

Omdat de organisatie van zorg verschuift naar de regio, is het belangrijk dat apothekers deelnemen aan multidisciplinaire samenwerkingen. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid eist dat in het bestuur van een regio-organisatie meerdere eerstelijnszorgverleners zijn vertegenwoordigd.

Zorg en Zekerheid gelooft al jaren in de kracht van multidisciplinaire regio-organisaties. “Onze verzekerden hebben baat bij goed afgestemde eerstelijnszorg”, stelt seniorzorginkoper Erik Kramer in het PW. “Dat betekent dat de huisarts samen met de apotheker, de praktijkondersteuner, de wijkverpleegkundige en/of de paramedicus bepaalt met welke zorg de patiënt het beste is geholpen.”

Zorg en Zekerheid vindt dat ook het bestuur van de regio-organisatie multidisciplinair moet zijn. Terwijl in de meeste regio’s de huisarts hierin leidend is, eist Zorg en Zekerheid dat meerdere disciplines in het bestuur zijn vertegenwoordigd. “Op deze manier ontstaat een gelijk speelveld”, legt Erik Kramer uit. “Die gelijkwaardigheid zorgt ervoor dat je vrij kunt nadenken over wie welke zorgtaken en welke bestuurstaken het beste kan vervullen.”

Pagina laatst bijgewerkt op 06 april 2022