Apotheek op huisbezoek na ziekenhuisopname

Opties

In de regio Noord-Holland-Noord gaat Coöperatieve Apothekersvereniging West-Friesland (CAWF) samen met Apothekers coöperatie APCON in het komende jaar 1000 huisbezoeken uitvoeren. Het doel: goed geneesmiddel gebruik bevorderen en de patiënt (nog) beter begeleiden bij de vele wisselingen in medicatie die vaak gepaard gaan met een ziekenhuisopname.

In samenwerking met VGZ, de grootste zorgverzekeraar in de regio, zijn apothekers in West-Friesland vorig jaar een onderzoek gestart naar huisbezoeken bij zestig patiënten, uitgevoerd door het SIR Institute Pharmacy Practice and Policy. Een huisbezoek is voor een farmaceutisch consulent of apotheker een tijdsinvestering van ongeveer een half uur. VGZ heeft deze pilot en het onderzoek gefinancierd, inclusief een kostendekkend tarief voor de apotheek. Na de zestig patiënten voor deze pilot volgen nu huisbezoeken bij nog eens duizend patiënten in Noord-Holland Noord.

Vanaf het eerste begin is Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) één van de grondleggers van dit project.

Zie ook PW-artikel ᾽Minder medicatieproblemen na ontslag door huisbezoek apothe…
Pagina laatst bijgewerkt op 16 juni 2023