Almeerse Apotheken in samenwerkingsverband

Opties

Vrijgevestigde apotheken en de apotheken van Zorggroep Almere gaan samenwerken in het zogenoemde Almeers Samenwerkingsverband Apotheken (ASA). 

Hierbij denken ze onder meer aan e-consulten bij medische beoordelingen, het uitrollen van de medicijnkluizen over de hele stad, gezamenlijk medicijntekorten zo goed mogelijk opvangen en het vergemakkelijken van het bestellen van herhaalmedicatie.

Met een e-consult hoeft bij een vraag over een medicijn niet meer gebeld te worden met de huisarts, maar kan de vraag rechtstreeks aan een medewerker van de apotheek worden gesteld. De apothekers ontlasten op deze manier de huisartsen en doktersassistentes. Daarnaast wordt in het ASA samengewerkt om het personeelstekort bij de apotheken van Almere tegen te gaan. Zo gaan de apotheken meer mensen opleiden en zorgen dat er een grotere diversiteit komt in het apotheekteam waardoor iedere medewerker kan doen waar deze het meest geschikt voor is.  

Inmiddels zijn door de apothekers al verschillende programma’s opgestart in samenwerking met de huisartsen om de zorg meer toe te spitsen op de behoeften van de Almeerders. Hierbij wordt ook samengewerkt met de apotheken van het Flevoziekenhuis en van GGZ Centraal. Een goede ontwikkeling waar de inwoners van de stad van profiteren.

Pagina laatst bijgewerkt op 16 juni 2023