Introductie IZA

Opties

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken hebben het ministerie van VWS en zorgpartijen afspraken gemaakt over welke veranderingen in de zorg de komende jaren nodig zijn. Veranderingen op thema’s als multidisciplinaire zorg rondom de patiënt, slimmere inzet van schaarse zorgverleners, meer preventie, zelfzorg en digitale zorg. De meeste van deze afspraken zijn op hoofdlijnen en worden uitgewerkt in zogenaamde overlegtafels. De KNMP neemt deel aan de overlegtafels ‘Visie op de Eerstelijnszorg’ en ‘Digitalisering en gegevensuitwisseling’. 

Concreet zullen de veranderingen die het IZA beoogt, meestal op regionaal niveau plaatsvinden. Zorgaanbieders, patiënten en zorgverzekeraars in de regio werken daarbij samen. Regionale apothekersorganisaties zijn dus voor de openbare farmacie de aangewezen partij om de transformaties in gang te zetten, maar elke partijen in of rond de zorg mag het initiatief nemen. 

Om deze zogenaamde ‘impactvolle transformaties’ in de regio te realiseren heeft VWS transformatiemiddelen ter beschikking gesteld. In totaal is 2,8 miljard euro beschikbaar van 2023 tot 2027. Zorgaanbieders kunnen deze middelen inzetten voor de incidentele kosten die bij de transformatie komen kijken.

Meer informatie over het Integraal Zorgakkoord
Pagina laatst bijgewerkt op 30 maart 2023