Achtergrond IZA

Opties

In een Kamerbrief uit mei 2022 schetst minister Kuipers (VWS) de aanleiding voor het sluiten van het IZA. De bewindspersoon wijst er onder meer op dat de zorgvraag toeneemt en het zorgpersoneel schaars is. Daarbovenop loopt het aandeel van de zorg in de collectieve middelen steeds verder op. Het is volgens de minister niet mogelijk om op dezelfde voet verder te gaan om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden.  

“Het is, kortom, noodzakelijk dat we de zorg slimmer gaan organiseren met oog voor de grenzen van de arbeidsmarkt en de financiën”, aldus minister Kuipers. Met het sluiten van het IZA wil het kabinet structureel 1,5 miljard euro bezuinigen op de zorg. De bewindspersoon ziet graag een transitie voor zich naar “passende zorg”. Die vorm van zorg definieert de bewindspersoon als “zorg die gaat om gezondheid in plaats van ziekte, die de juiste zorg op de juiste plek is, die waarde gedreven is, en die samen en rondom de patiënt tot stand komt.” 

Aan dit overkoepelende thema “passende zorg” is een aantal deelthema’s gekoppeld: 

  1. Regionale samenwerking (inclusief herschikking zorglandschap, en concentratie van zorg); 
  2. Samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en ggz; 
  3. Versterken organisatie van de basiszorg; 
  4. Preventie en leefstijlgeneeskunde; 
  5. Waarde gedreven zorg met de patiënt, kwaliteit, uitkomstgerichte zorg, pakketbeheer, contractering; 
  6. Digitalisering en gegevensuitwisseling;  
  7. Arbeidsmarkt en ontzorgen van de zorgmedewerkers; 
  8. Contractering;

Over deze thema’s wil minister Kuipers met zorgkoepels financiële en inhoudelijke afspraken maken. De bewindspersoon heeft op basis van deze onderwerpen ervoor gekozen om onderhandelingen te voeren met Verzorgenden en Verpleegkundigen Nederland, Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie Nederland, MIND, De Nederlandse GGZ, Landelijke Huisartsen Vereniging, InEen, ZorgthuisNL, Actiz, Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Zelfstandige Klinieken Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Dit is de zogenoemde ‘binnenring’ van partijen.  

De KNMP is aangesloten bij het IZA-traject in de zogenoemde ‘buitenring’. Partijen in de buitenring werd gevraagd input te leveren op de verschillende teksten van het IZA. De apothekersorganisatie is betrokken bij de uitwerking van de thema’s: 'Versterking basiszorg' en 'Digitalisering en gegevensuitwisseling'. Vervolgens is de KNMP ook betrokken geweest bij eerste consultaties van de conceptteksten van het IZA. 

Lees meer over de inzet van de KNMP
Pagina laatst bijgewerkt op 26 augustus 2022