Waarom werken aan duurzaamheid?

Opties

Klimaatverandering en milieuverontreiniging vormen een grote bedreiging voor de volksgezondheid; dit leidt tot steeds méér en andersoortige zorgvragen, zoals een toename van infectieziekten, hittestress, mentale klachten, allergieën, longaandoeningen, hart- en vaatziekten, neurologische ziekten en introductie van zoönosen en ‘tropische ziekten’ in het westen.

De urgentie tot ingrijpen wordt in de zorgsector breed gevoeld en de sector wil daarom meer werk maken van de transitie naar een klimaatneutraal en ‘groen’ zorgstelsel dat de gezondheid van mensen niet langer schaadt. Het IPCC rapport onderstreept deze urgentie. Het klimaat en milieu hebben impact op de gezondheid, maar omgekeerd heeft de zorg ook een grote impact op klimaat en milieu, denk aan CO2-emissie, grondstoffengebruik, afval en watervervuiling. Ook medicatie(gebruik) heeft impact op het milieu. Tegengaan van verspilling is daarom belangrijk, net als het juist omgaan met afval.

Wat doet de KNMP?

De KNMP ondersteunt haar leden in de (verdere) ontwikkeling naar een duurzame (openbare) apotheek en ondertekende daarom de GDDZ 3.0 en draagt met het “Sectorale uitvoeringsplan KNMP” bij aan het integrale uitvoeringsplan bij de GDDZ; de focus ligt bij de uitwerking vooral, maar niet uitsluitend, op thema 5, verminderen milieubelasting medicatie(gebruik). Kennis, informatie (bijvoorbeeld over subsidiemogelijkheden) en praktijkvoorbeelden worden verzameld in samenwerking met de KNMP-klankbordgroep Duurzame Farmacie en gebundeld in deze toolkit.   
 

''De duurzaamste zorg is de niet-geleverde zorg die ook niet geleverd hoefde te worden''
- Evelyn Brakema, huisarts en voorzitter Groene Zorg Alliantie 

Praktijktip

Het voorkomen van zorggebruik door preventie en door de inzet op passende zorg levert de meeste milieuwinst op: er vindt geen (zinloze) behandeling plaats, waardoor bespaard wordt op materialen, energie en op reisbewegingen naar de zorgverlener; dit leidt tot minder afval en CO2-uitstoot. 

Pagina laatst bijgewerkt op 10 augustus 2023