Levenscyclusanalyse

Opties

Een levenscyclusanalyse (LCA), ook wel bekend als Life Cycle Assessment, analyseert de ecologische impact gedurende de gehele levensduur van een product, beginnend bij de winning van grondstoffen, door de productie, transport en (her)gebruik, tot en met de afvalverwerking. Oftewel: van de wieg tot het graf.

De uitkomst is een milieuprofiel, een soort scorelijst met milieueffecten. Dit profiel geeft de producent handvatten om het product te verduurzamen en het biedt de klant informatie over de duurzaamheid van het product. Een LCA is (nog) niet verplicht, maar klanten kunnen altijd informeren bij de producent naar de beschikbaarheid van gegevens over de milieubelasting van een product.

Pagina laatst bijgewerkt op 29 september 2023