Instrumenten

Opties

Er zijn verschillende instrumenten die bij CO2-reductie ingezet kunnen worden, vooral bedoeld voor grotere instellingen:

  • CO2-reductietool. Dit is een Excel-instrument waarmee een langetermijn planning wordt gemaakt voor het verduurzamen van het gebouw. De tool maakt het effect van verduurzamingsmaatregelen inzichtelijk. Ook de wettelijk verplichte erkende maatregelen zijn erin opgenomen. Met kengetallen worden automatisch investeringskosten en energiebesparingen geschat. Dit geeft inzicht in de terugverdientijd van verschillende maatregelen en geeft een beeld in hoeverre je op koers ligt om de beoogde CO2-reductie in 2030 (-55%) en in 2050 (-95%) te halen.

  • Milieubarometer. Met deze (betaalde) online tool kunnen jaarlijks allerlei gegevens ingevoerd worden zoals energieverbruik, vervoerskilometers en afvalverbruik. Hiermee kan gevolgd worden of de genomen verduurzamingsmaatregelen het gewenste effect hebben.  

Pagina laatst bijgewerkt op 14 juli 2023