Green Deal Duurzame Zorg 3.0

Opties

In de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 “Samen werken aan duurzame zorg” (2023-2026) zijn 5 doelen gesteld om te komen tot een meer duurzame zorg:

 1. Meer inzet op gezondheidsbevordering van patiënten/cliënten, zowel in de thuissituatie als in en rondom de eigen zorglocatie(s), in termen van omgeving, voeding en leefstijl, alsmede inzet op gezondheidsbevordering van de eigen medewerkers in de zorg, om hen langer in goede gezondheid te houden;
   
 2. Het vergroten van de bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en milieu en de impact van klimaat en milieu op de gezondheid bij (aankomende) zorgprofessionals, bij patiënten/cliënten en in de samenleving;
   
 3. 55% minder CO2-uitstoot in 2030 t.o.v. 2018 en klimaatneutraal in 2050;
   
 4. 50% minder primair grondstoffenverbruik in 2030 t.o.v. 2016 en maximaal circulaire zorg in 2050;
   
 5. Verminderen van de milieubelasting van medicatie(gebruik).

Deelnemende zorgpartijen hebben het integraal uitvoeringsplan Zó Werken we Samen aan Duurzame Zorg opgesteld. Dit document geeft een beeld hoe de plannen uit de GDDZ 3.0 de komende jaren worden opgepakt.

 • Green Deal - Zó Werken we Samen aan Duurzame Zorg Downloaden
Pagina laatst bijgewerkt op 14 juli 2023