Aanmelden voor districtsledenbijeenkomst

De districtsledenbijeenkomsten (DLB’s) gaan vanaf 17 mei van start. De DLB’s worden fysiek georganiseerd in de regio en vinden plaats van 17 mei tot en met 15 juni. Het thema van de bijeenkomsten is ‘Medicatie: veiligheid voorop!’ Het inhoudelijke programma wordt georganiseerd door de KNMP in samenwerking met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM).

Medicatieveiligheid is een thema dat alle apothekers met elkaar verbindt, waar zij ook werkzaam zijn. Er is aandacht voor de veiligheid van de geneesmiddelen alsook voor het veilig gebruik van de geneesmiddelen. Tijdens de bijeenkomst worden deelnemers ook bijgepraat over actualiteiten en beleidsontwikkelingen die de farmacie raken. Bovendien maakt de voorbereiding van de Algemene Vergadering (AV) onderdeel uit van het programma. Bekijk hier meer informatie over de DLB's.

Meld u hier aan voor een van de districtsledenbijeenkomsten in mei en of juni 2022.

Heeft u geen BIG-nummer? Vul dan '0' in.

Ik meld mij aan voor de DLB op (selecteer een van de onderstaande data): *
Ik ben KNMP-lid en/of LOA-vertegenwoordiger *

Bent u geen KNMP-lid en/of LOA-vertegenwoordiger en wilt u de districtsledenbijeenkomst toch bijwonen? Dan kunt u dit per e-mail aanvragen via evenementenbureau@knmp.nl.