Promotie onderzoek

KNMP stelt wetenschappelijk onderzoek voorop. Hier kunt u de meest recente onderzoeken vinden.
Er zijn8resultaten gevonden
Farmacogenetica

Treatment optimization and pharmacogenetics of systemic and intraperitoneal chemotherapy in colorectal cancer

 • Universiteit Leiden Universitair Medisch Centrum
 • Promovendus Emma Hulshof
 • Promoters Henk-Jan Guchelaar
 • Co-Promoters Hans Gelderblom Maarten Deenen
 • Jaar 2019 - 2022

Het onderzoek is gericht op optimalisatie van de behandeling van colorectaal kanker middels farmacogenetica en farmacokinetische studies. 

Farmacogenetica

Drug ADME phenotypes in extracellular vesicles from liquid biopsies

 • Universiteit Leiden Universitair Medisch Centrum
 • Promovendus Henok Habtemariam
 • Promoters Prof Dr Henk-Jan Guchelaar
 • Co-Promoters Dr Jesse Swen
 • Jaar 2021-2025

Naast het genotype zijn er andere factoren die van invloed zijn op de absorptie, distributie, metabolisme en excretie van medicijnen. Deze invloeden kunnen resulteren in een mismatch tussen fenotype en genotype. Het is dus belangrijk dat wij genotype kunnen suplementeren met een minimaal invasieve vorm van fenotypering. Doormiddel van cel representatieve Extracellulaire blaasjes in het bloed willen wij de expressie van pharmacogenen bepalen om personalized medicine te bevorderen  

Farmacogenetica

Phenoconversion: role of non-genetic factors in drug response variability

 • Universiteit Leiden Universitair Medisch Centrum
 • Promovendus Sylvia Klomp
 • Promoters Prof Dr Henk-Jan Guchelaar
 • Co-Promoters Dr Jesse Swen
 • Jaar 2019-2023

Over de invloed van genetische variatie op geneesmiddel werking is al veel bekend. Toch blijft het lastig om de uitkomst van een behandeling te voorspellen, dit kan mede komen door fenoconversie. Dit onderzoek richt zich op de mechanisme waar via niet genetische factoren de geneesmiddel werking beïnvloeden, zoals inflammatie en comedicatie gebruik.

Farmacogenetica

Role of PGx in drug allergies and adverse drug responses

 • Universiteit Leiden Universitair Medisch Centrum
 • Promovendus Lisanne Manson
 • Promoters Prof Dr Henk-Jan Guchelaar
 • Co-Promoters Dr Jesse Swen
 • Jaar 2019-2023

Varianten in het DNA kunnen voorspellen hoe mensen reageren op geneesmiddelen. Zo zou een farmacogenetica panel test bijwerkingen kunnen voorkomen, wat onderzocht wordt in de PREPARE studie, een Europees onderzoek. Naast de PREPARE studie, richt dit onderzoek zich op HLA allelen die een hoger risico op geneesmiddel allergieën geven.

Farmacogenetica

Personalised medicine in the outpatient pharmacy

 • Universiteit Leiden Universitair Medisch Centrum
 • Promovendus Amar Levens
 • Promoters Prof Dr Henk-Jan Guchelaar
 • Co-Promoters Dr Jesse Swen Dr Dirk Jan Moes
 • Jaar 2021- 2025
Farmacogenetica

Treatment and genetics of RA

 • Universiteit Leiden Universitair Medisch Centrum
 • Promovendus Frank Eektimmerman
 • Promoters Prof Dr Henk-Jan Guchelaar
 • Co-Promoters Dr Jesse Swen
 • Jaar 2015-2022
Farmacogenetica

Full length sequencing of the CYP3A4 locus to explore the contribution of rare and structural variants

 • Universiteit Leiden Universitair Medisch Centrum
 • Promovendus Qinglian Zhai
 • Promoters Prof. Dr. Teun van Gelder
 • Co-Promoters Dr. Jesse Swen Dr Maaike van der Lee
 • Jaar 2021-2024

Een belangrijk deel van de variabiliteit in de activiteit van het CYP3A4 enzym is onverklaard. Op basis van onderzoek bij onder meer tweelingen wordt verondersteld dat een aanzienlijk deel van deze onveklaarde variabiliteit een genetische oorzaak heeft, en vermoedelijk verklaard wordt door meerdere  impactvolle genetische varianten. In dit onderzoek worden die varainten opgespoord en wordt het belang van die varainten in kaart gebracht. 

Pagina 1 van 2