Promotie onderzoek

KNMP stelt wetenschappelijk onderzoek voorop. Hier kunt u de meest recente onderzoeken vinden.
Er zijn2resultaten gevonden
Farmaco-epidemiologie

Effectieve interventies in reduceren vermijdbare schade door geneesmiddelgebruik bij kwetsbare ouderen

  • Universiteit Universiteit Utrecht
  • Promovendus Bastiaan Sallevelt
  • Promoters Toine Egberts Eugene van Puijenbroek
  • Co-Promoters Ingeborg Wilting Wilma Knol
  • Jaar 2018 - 2022

Onderzoek gericht op effectieve interventies in detectie en reductie van drug-related problems (DRPs) bij kwetsbare ouderen in tweedelijnszorg. Centraal staat de vraag hoe implementatie van screening tools kan bijdragen aan effectieve zorg op de juiste plaats (targeted pharmaceutical care). Onderdeel hiervan is de ontwikkeling en effectiviteitsevaluatie van een clinical decision support tool in de optimalisatie van farmacotherapie bij ouderen.

Farmaco-epidemiologie

Bridging marketing authorisation studies with population-based registries to value medicine in daily practice

  • Universiteit Universiteit Utrecht
  • Promovendus Rawa Ismail
  • Promoters Prof. dr. A. de Boer
  • Co-Promoters Dr. M. van Dartel Dr. D. Hilaris Dr. M. Wouters
  • Jaar 2019 - 2023

Research directed at melanoma en lung cancer registries