Toetreding apotheekwerknemers in gezondheidscentra tot de cao Apotheken

Opties

De werknemers van de voormalige cao Gezondheidscentra zijn per 1 juli 2023 toegetreden tot de cao Apotheken. Apothekersassistenten die werken in een gezondheidscentrum vallen daardoor voortaan onder de cao Apotheken. De werknemersorganisaties FNV, CNV en werkgeversorganisatie InEen hebben een overgangsregeling afgesproken. Hieronder staan de belangrijkste veranderingen.  

Salaris

  • Werknemers die vallen onder de cao Apotheken hebben op 1 juli 2023 een loonsverhoging gekregen van 5%. Werknemers van de cao Gezondheidscentra hebben deze verhoging inmiddels ook gekregen. Op 1 januari 2024 volgt een loonsverhoging van 2,5%.  

  • De cao Apotheken heeft een 36-urige werkweek en de cao Gezondheidscentra een 38-urige werkweek. Het deeltijdpercentage zal daardoor wijzigen.   

  • De cao Apotheken heeft geen afspraak over een dertiende maand. Wel is het maandsalaris hoger dan bij de cao Gezondheidscentra. Medewerkers die er hierdoor op achteruit gaan in jaarsalaris, worden in een hoger gelegen trede geplaatst.  

  • Werknemers die meer verdienen dan de maximale trede van de schaal waar hij wordt geplaatst, ontvangen een persoonlijke toeslag bovenop het salaris.

Verlofuren

  • Alle bestaande verlofafspraken worden gerespecteerd. 

  • In 2023 en 2024 blijven de aanspraken voor buitengewoon verlof, kortdurend en langdurig zorgverlof uit de cao Gezondheidscentra gelden. 

Overig

  • Als een werknemer voor 1 juli 2023 ziek is geworden, dan gelden de bepalingen uit de cao Gezondheidscentra. Wordt een werknemer na deze datum ziek, dan gelden de afspraken in de cao Apotheken.  

  • Er komt een compensatietoeslag voor de werkgeversbijdrage voor de premie van de zorgverzekering. Deze wordt verrekend met de hogere kilometervergoeding in de cao Apotheken. 

  • Mocht er toch nog een negatief saldo blijven, dan zal er een compensatietoeslag worden toegekend. Deze wordt in drie jaar afgebouwd.  

Verlenging werkloosheidsuitkering

In de cao Apotheken is verder afgesproken dat de werking van de werkloosheidsuitkering is verlengd met een derde jaar. De werkgevers houden hiervoor een bijdrage in op het salaris van werknemers. Voor de werknemers die voorheen onder de cao Gezondheidscentra vielen, zal deze bijdrage nieuw zijn. De bijdrage is op de salarisstrook te herkennen als PAWW-bijdrage.  

Pagina laatst bijgewerkt op 09 november 2023