Verzekeraars positief over transitieplan

Opties

Samen met andere zorgverleners hebben apothekers in Midden-Holland groen licht gekregen van VGZ en Zilveren Kruis voor hun regiobrede transitieplan voor passende zorg. Voor het meeschrijven aan de uitwerking ontvangen apothekers een vergoeding. “Apothekers zijn met dit plan verankerd in de eerste lijn.” 

“Twee uur per week kunnen we een apotheker afvaardigen voor het concreet invullen van het transformatieplan voor deze regio, met daarin een duidelijke positie voor apothekers. En die uren krijgen we betaald, dat is best uniek”, zegt Bas Bruines, poliklinisch apotheker in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en voorzitter van de Coöperatie Samenwerkende Apotheken Midden-Holland (SAMH), met 24 aangesloten apotheken.

Apothekers in Midden-Holland zijn onderdeel van de Vereniging Gedeelde Zorg, een regionale organisatie die zich richt op een efficiëntere samenwerking op het gebied van acute zorg, chronische zorg en gegevensuitwisseling. Naast de apothekerscoöperatie zijn hierbij onder meer aangesloten het Groene Hart Ziekenhuis, huisartsen, organisaties van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg en alle gemeenten. In het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) heeft de Vereniging Gedeelde Zorg een transformatieplan geschreven voor toegankelijke en betaalbare zorg in de regio. Voor het opzetten van nieuwe regionale samenwerkingen stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in totaal € 2,8 miljard beschikbaar.

Lees verder op PW.nl
Bas Bruines
Pagina laatst bijgewerkt op 05 oktober 2023