‘Regionaal contract vergroot vertrouwen tussen huisarts en apotheker’

Opties

Apothekers in de regio Groningen ontvangen van Menzis een aanvullende vergoeding voor een medicatiebeoordeling bij kwetsbare polyfarmaciepatiënten. Zij hebben de medicatiebeoordeling samen met de huisartsen in de regio ontwikkeld. Hiermee is de regionale financiering van farmacie een stap dichterbij gekomen. “We ontvangen in onze regio een substantieel hogere vergoeding.”

Apotheker over regionaal contract

“In onze regio willen we de farmaceutische zorg voor kwetsbare polyfarmaciepatiënten duurzaam verbeteren. Daarom vinden wij het belangrijk afspraken te maken met huisartsen en met Menzis, de grootste zorgverzekeraar in deze regio”, zegt apotheker Ebian Brill van Apotheek Hanzenplein in Groningen.

Huisartsen en apothekers in de regio Groningen hebben met elkaar afgesproken hoe ze een medicatiebeoordeling uitvoeren voor een polyfarmaciepatiënt, welke stappen ze precies doorlopen en wie welke taken uitvoert. “Vervolgens hebben we dit in juni 2022 samen met Menzis vastgelegd in een regionaal contract. Ook gaan we monitoren wat het effect is van deze zorg”, aldus Brill, tevens voorzitter van het Apothekers Coöperatief Groningen ua (ACG), een coöperatie met zestig aangesloten apotheken.

Apothekers zijn druk bezig zich beter te organiseren in de regio’s, onder meer door het oprichten van coöperaties. Ook in opkomst is het regionaal contracteren: aanvullende afspraken die alleen gelden voor apothekers in een bepaalde regio. Naar verwachting zal een deel van de extramurale farmaceutische zorg uiteindelijk regionaal gefinancierd worden.

Menzis heeft in 2021 aangekondigd voor farmaceutische zorg te gaan werken met een basiscontract aangevuld met regionale afspraken. In Groningen hebben apothekers met Menzis nu een eerste stap gezet naar regionale financiering: ze ontvangen in deze regio een hogere vergoeding voor een medicatiebeoordeling, waarvoor ze ook een extra inspanning leveren, onder meer doordat ze een tool hebben ontwikkeld waarmee de voortgang op regionaal niveau inzichtelijk is gemaakt. Ook werken de apothekers aan FTO-materialen.

Lees meer in het PW-artikel
Pagina laatst bijgewerkt op 08 mei 2023