Praktijkverhaal Frank Bruggeman

Opties

Als je op zondagmiddag 3 januari gebeld wordt door verantwoordelijk Apotheker Gerrit De Weerd van de Roaz IJsselland met de mededeling dat hij niet op zondagmiddag belt om de beste wensen voor 2021 over te brengen, weet je dat je week er wel eens heel anders uit kon gaan zien dan de agenda op dat moment aangeeft.

De vaccinatie van de medewerkers in de acute zorg in het ziekenhuis gaat woensdag 6 januari starten. Gelijk contact gezocht met de voorzitter van de Raad van Bestuur van het Saxenburgh Medisch Centrum Wouter van der Kam met als resultaat dat de dagen erna nog meer Webex-sessies in de agenda werden gepropt dan de weken ervoor.

Contact met de afdeling personeelszaken, ziekenhuismanagers van de acute as, ICT enzvoort over de vaststelling van de verdeling van de flacons over de ziekenhuizen in de Roaz IJsselland. Aanwijzen welke medewerkers nu in aanmerking komen voor een vaccinatie met de beschikbare flacons, het uitnodigen van deze medewerkers het inroosteren en instrueren van apotheekmedewerkers voor het vtgm-gedeelte van de vaccinatiesessies, het vaststellen van de registratieroute richting RIVM et cetera.

Ook het valideren van de gekoelde transportroutes van de flacons naar de vtgm-locaties vergde nog wel de nodige aandacht. Vervolgens haakten de ambulancemedewerkers nog aan om gevaccineerd te worden, waardoor we meer flacons kregen. Ook het hebben van een reservelijst met geïndiceerde mensen van de acute zorg, die aanwezig dienen te zijn om geen vaccinatiedosis te verspillen werd niet vergeten.

Gelukkig waren de vaccinatiesessies een groot succes mede dankzij de inzet van onze apothekersassistenten voor het “voor toediening gereed maken”.

''Er was een gevoel van saamhorigheid met de andere ziekenhuismedewerkers om de klus te klaren''.

We kregen complimenten van de intensivisten voor onze apotheekinzet tijdens de afgelopen Covidperiode en voor het leveren van diverse voorgevulde spuiten voor de IC. Vandaag is de tweede vaccinatiesessie van de mensen in de acute zorg afgerond.

Tussen deze twee rondes popte ook de vaccinatie in onze ouderenzorg op. Weer dezelfde apothekersassistenten gekoppeld aan de verpleegkundig specialisten en specialisten ouderenzorg om in twee dagen alle bewoners, die toestemming hebben gegeven te vaccineren. Probleem: veel bewoners hebben geen Wlz-indicatie en staan niet in de systemen van de ouderenzorg en worden niet mee gevaccineerd. Die komen op het bordje van de huisarts terecht. En ja hoor, vandaag gebeld door de manager van de huisartsencoöperatie Medrie of we de mobiele teams van de huisartsenposten kunnen ondersteunen bij het vaccineren van deze doelgroep met het Moderna-vaccin.

En gelukkig gaan 8 februari ook de vier prikstraten van GGD-IJsselland in Hardenberg open en je raadt het al: of wij gedurende 10 dagen ondersteuning van apothekers en apothekersassistenten kunnen regelen om de locatie een goede start te geven en de GGD-medewerkers op te leiden en te instrueren over het optrekken van het Pfizer-BioNtech vaccin.

Frank Bruggeman
Frank Bruggeman vaccinaties
Pagina laatst bijgewerkt op 28 februari 2022