Netwerk apothekers staat klaar voor opvang Oekraïners

Opties

Overal in Nederland zijn regionale apothekersorganisaties betrokken bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Ze nemen farmaceutische anamneses af, stellen medicatieformulieren op en verwerken recepten.

In Friesland vroegen de veiligheidsregio en de GGD aan openbaar apothekers om in een opvanglocatie in Grou een farmaceutische anamnese af te nemen bij een groep vluchtelingen. De Friese Apothekers Organisatie (FAO) heeft dit opgepakt en een poule van in totaal twintig apothekers staat klaar als een opvanglocatie farmaceutische hulp nodig heeft. 

In de regio Zuid-Holland Noord is de zorg voor Oekraïne vluchtelingen opgepakt door de vier huisartsenzorggroepen, de huisartsenpost, de Vereniging Eerstelijns Apothekers Rijnland (VER) en de multidisciplinaire zorggroep Knooppunt Ketenzorg. Er is een overleg en contact met de GHOR, het CAK en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. De info van de verschillende gemeenten (18 gemeenten) en best practices worden met elkaar gedeeld. De zorggroep regelt de declaraties van de zorgverleners (ook apothekers) met het CAK.

Ook in de regio Nijmegen leveren openbaar apothekers farmaceutische zorg aan Oekraïense vluchtelingen. Voor elk van de in totaal twaalf opvanglocaties in de regio van de Apothekersvereniging Het Rijk van Nijmegen is één apotheker het aanspreekpunt voor de artsen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de medicatielijst van de KNMP.
 

Lees ook het PW-artikel: 'Netwerk apothekers staat klaar voor opvang Oekraïners'
Pagina laatst bijgewerkt op 15 mei 2023