‘Het is belangrijk dat apotheker en arts osteoporosepatiënt zelfde verhaal vertellen’

Opties

De nieuwe richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie helpt om de zorg aan patiënten met botontkalking te verbeteren. Maar waar het volgens apotheker Maartje van Gerven echt op aankomt is goede begeleiding en er continu op wijzen hoe belangrijk de medicatie is. “Als u een been of heup breekt, bent u veel verder van huis. Dat blijf ik maar herhalen.”

Het is niet al te best gesteld met de therapietrouw van patiënten met osteoporose. Van hen stopt de helft binnen twee jaar met bisfosfonaten, blijkt uit onderzoek van het Zorginstituut Nederland (ZIN). “Dat zijn er veel te veel”, zegt Maartje van Gerven van Service Apotheek Haagdijk in Eindhoven, die therapietrouwbevordering bij osteoporosepatiënten tot een van haar aandachtspunten rekent. “Hier is nog veel winst te behalen als apothekers en voorschrijvers meer doen aan de zorg en begeleiding voor deze groep patiënten.” 

Om dat laatste te concretiseren stelde het ZIN samen met een aantal partijen in de zorg een lijst op met tien verbeteringen (zie kader). Eén daarvan behelst patiënten te stimuleren “de behandeling met botsparende medicijnen vol te houden”. Hoe doet Van Gerven dat? Het begint er volgens haar mee dat via NControl data uit het apotheekinformatiesysteem (AIS) zichtbaar worden over patiënten die niet tijdig nieuwe medicijnen bestellen en dus mogelijk zijn gestopt met bisfosfonaten of deze niet wekelijks gebruiken. Nadat ze informatie heeft ingewonnen bij de huisarts belt Van Gerven de desbetreffende patiënt.

Zorgafspraken op tien punten

Zorgpartijen hebben samen met Zorginstituut Nederland tien onderwerpen benoemd voor verbetering van de zorg aan patiënten met osteoporose en hierover afspraken gemaakt met elkaar:

• het zorgtraject fractuurpreventie expliciet maken en onder de aandacht brengen bij ziekenhuizen, zorgprofessionals en zorgverzekeraars;

• richtlijnen aanpassen en op elkaar laten aansluiten;

• meer 50-plussers met een botbreuk een botdichtheidsmeting geven;

• diagnostiek en rapportage van wervelbreuken verbeteren;

• valrisico-inschatting en zo nodig een valrisicobeoordeling uitvoeren;

• meer osteoporosepatiënten behandelen met botsparende medicatie, leefstijl- en valpreventie-advies;

• meer glucocorticoïdgebruikers behandelen met botsparende medicatie;

• patiënten stimuleren om de behandeling met botsparende medicijnen vol te houden;

• niet stoppen met het gebruik van denosumab zonder nabehandeling;

• patiënteninformatie en keuzehulp over osteoporose verbeteren.

Vergeten

“Voor veel mensen is het lastig er iedere week opnieuw aan te denken het medicijn in te nemen. Het wordt vaak vergeten. Ik vraag dan: wat doe je nog meer één keer per week? De Kliko buitenzetten, bijvoorbeeld? Probeer de medicijninname daaraan te koppelen, raad ik dan aan. Dat werkt goed voor sommige mensen.”

 

Foto: Elize Bloks

Pagina laatst bijgewerkt op 06 mei 2024