Gezamenlijke aanpak zorgt voor meer diepgang

Opties

Met een voorlichtingsdag over gezonde leefstijl en een standaard noodset voor gebruik tijdens de laatste levensfase, illustreert Abdessamad El Mousati hoe apothekers kunnen samenwerken met andere zorgverleners. 'Uiteindelijk willen we allemaal zorgen voor optimaal comfort voor de patiënt.'

'We proberen bij mensen het bewustzijn te verhogen om meer te gaan doen aan hun gezondheid', zegt apotheker Abdessamad El Mousati van BENU Apotheek Amazone in Dordrecht. Met dit in het achterhoofd sloot hij zich aan bij een project van de GGD om de inwoners van kwetsbare wijken dichterbij de gezondheidszorg te brengen. Hij hoopt dat mensen hierdoor al in een vroeg stadium in actie komen. 'Niet pas als ze al ziek zijn.'

Een belangrijke punt van zorg in de wijken in de omgeving van Gorinchem waar het project zich op richt, is het aantal diabetici in de Marokkaanse en Turkse gemeenschap. 'Dit is één van de meest voorkomende aandoeningen. Van de ouderen met een Marokkaanse achtergrond van boven de 75 jaar heeft bijna de helft suikerziekte, onder de 75 jaar is dat 40%. Ik vind dat zorgwekkend.' Dit was aanleiding om een voorlichtingsdag te organiseren over een gezonde leefstijl en daar ook een 'mini-gezondheidscheck' aan te koppelen.

Dat de GGD de samenwerking met El Mousati opzocht was niet toevallig. 'Bij de GGD in deze regio loopt het initiatief Dieper in de wijk, waarmee de instantie een beeld probeert te krijgen van de behoeftes en belangen van de inwoners. Ze namen contact op met BENU en die verwees ze naar mij, omdat ik al eerder voorlichting heb gegeven in zowel het Nederlands als Berbers en de gemeenschap goed ken. Ik ben ook bestuurslid van de plaatselijke moskee Annasr in Gorinchem.'

Foto: Marieke de Lorijn

Pagina laatst bijgewerkt op 25 oktober 2023