Apothekers in regio Zwolle sluiten aan bij overleg acute zorg

Opties

Apothekers in de regio Zwolle werken samen met ketenpartners aan een plan voor toekomstbestendige acute zorg, een van de opdrachten uit het Integraal Zorgakkoord (IZA). “Ons doel is de standaard farmaceutische spoedzorg te implementeren in de regio.”

De toegankelijkheid van de acute zorg staat onder druk, vooral op piekmomenten en buiten kantoortijden is de capaciteit regelmatig ontoereikend. Dat komt door personeelskrapte en een toenemende zorgvraag, zo staat vermeld in het Integraal Zorgakkoord (IZA), dat tot doel heeft de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden.

Acute zorg

Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben in het IZA onder meer afgesproken dat de elf ROAZ-regio’s (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) eind dit jaar een plan gereed moeten hebben over de aanpak van de acute zorg in hun regio. “In deze multidisciplinaire plannen kunnen apothekers farmaceutische patiëntenzorg onder de aandacht brengen”, zegt openbaar apotheker Afke Wanders van BENU Apotheek St. Jozef in Deventer. Ze is ROAZ-coördinator in de regio Zwolle en lid van de Coöperatie Apothekers Deventer en Omgeving (CADO).

Mijn doel is onze ketenpartners te overtuigen van onze meerwaarde

Wanders heeft namens de apothekers in de regio aansluiting gezocht bij het kernteam van het ROAZ-overleg in Zwolle, dat bestaat uit huisartsen, ziekenhuizen en de ambulancezorg. Net als andere zorgverleners worden apothekers door dit team uitgenodigd aan deze bestuurlijke tafel. “Farmaceutische zorg is niet vanzelfsprekend onderdeel van de acute zorg. Mijn doel is onze ketenpartners te overtuigen van onze meerwaarde. Ook heb ik aangegeven dat apothekers actief willen meedenken”, aldus Wanders, die naast CADO ook de vier andere apothekerscoöperaties in deze regio vertegenwoordigt: Apothekersvereniging Apeldoorn (CAVA), Apothekers Salland Vechtstreek (SAVE), Zuthpense Apothekers Organisatie (ZAO) en Coöperatieve Apothekers Vereniging regio Zwolle (CAVRZ).

Volgens Wanders hebben de zorgpartijen in het ROAZ Zwolle inmiddels gevraagd op welke manier apothekers de Standaard Farmaceutische Spoedzorg kunnen inbrengen in de acute zorg in de regio. “In een werkgroep met openbaar apothekers, ziekenhuisapothekers en poliklinische apothekers gaan we uitwerken hoe we deze standaard kunnen implementeren.”

Wanders adviseert apothekers in de overige ROAZ-regio’s snel te investeren in relaties, om er zodoende voor te zorgen dat de apotheekzorg onderdeel wordt van het ROAZ-plan, dat eind 2023 klaar moet zijn. “Ga eens praten met de ROAZ-voorzitter en laat zien wat apothekers kunnen betekenen voor de acute zorg in de regio.

Lees het PW-artikel
Pagina laatst bijgewerkt op 15 mei 2023