Zorginstituut: vergoed vitamine D niet meer uit basispakket

11 mei 2022
Opties

Het Zorginstituut adviseert om geen colecalciferol-bevattende geneesmiddelen (vitamine D) meer te vergoeden uit het basispakket. Dat blijkt uit een advies van het Zorginstituut aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Als het advies wordt overgenomen, krijgen bijna 1,5 miljoen Nederlanders geen vergoeding meer voor hun vitamine D-geneesmiddel. De KNMP is het oneens met deze uitstroom, en wijst onder meer op de gezondheidsgevolgen van verminderd gebruik door kwetsbare ouderen.

In aanloop naar het advies heeft de KNMP samen met andere beroeps- en patiëntenorganisaties haar bezwaren uiteengezet. De apothekersorganisatie vindt dat de gezondheidsgevolgen op de langere termijn onvoldoende in beeld zijn gebracht door het adviesorgaan. Vitamine D wordt veelal gebruikt door kwetsbare groepen, waaronder ouderen. De uitstroom zorgt naar verwachting voor verminderd gebruik. Dat kan leiden tot een stijging van zorgkosten door extra fracturen, met extra beroep op revalidatie, (wijk-)verpleging en mantelzorg. Per saldo kan dat betekenen dat dat deze uitstroom geen besparing, maar een kostenstijging voor de premiebetaler oplevert.  Voorts wijst de apothekersorganisatie erop dat zo’n twintig procent van de verstrekkingen via de geïndividualiseerde distributievorm, de zogeheten medicijnrollen, gaan. Voor deze patiënten met ordeningsproblemen is het zeer ongewenst om de vitamine D naast deze medicijnrol te ontvangen.

Het Zorginstituut schrijft in haar advies dat deze geneesmiddelen voor eigen rekening van de patiënt moeten komen omdat deze niet voldoen aan het pakketcriterium ‘noodzakelijk te verzekeren zorg’. ‘Naar verwachting geldt voor verreweg de meeste gebruikers dat zij kunnen overstappen op een ‘zelfzorgmiddel’, aldus het adviesorgaan. Dat betekent dat vitamine D-gebruikers, zoals kwetsbare ouderen en mensen met een migratieachtergrond, deze middelen zelf moeten aanschaffen. Daarmee verschuiven kosten van het collectief naar het individu. Dat mensen deze kosten niet zelf kunnen betalen, ziet het Zorginstituut als ‘een maatschappelijk probleem en geen probleem dat binnen de zorgverzekering moet worden opgelost’. Voor hen zijn er ‘gemeentelijke en fiscale regelingen die kunnen helpen’, aldus het adviesorgaan.

Het ministerie moet nog reageren op het advies van het Zorginstituut. Dat gebeurt naar verwachting deze maand, of begin juni. In de Tweede Kamer wordt er op 9 juni gedebatteerd over het geneesmiddelenbeleid en pakketbeheer. Richting dat debat spreekt de KNMP met diverse Tweede Kamerleden over de vergoeding van vitamine D, en wil de apothekersorganisatie gezamenlijk optrekken met bijvoorbeeld patiëntenorganisaties.

Lees meer over het advies van het Zorginstituut