ZonMW-subsidie voor opstellen regioplannen

12 oktober 2023
Opties

Apothekers die gezamenlijk met partners een regioplan opstellen voor een specifieke zorgkantoorregio kunnen hiervoor subsidie aanvragen. ZonMW stelt de subsidie beschikbaar en deze kan bijvoorbeeld ingezet worden voor interne medewerkers, inhuur van externe deskundigheid of het betrekken van andere partijen. Aanvragen voor deze subsidie kunnen tot 26 oktober 2023, 14.00 uur worden ingediend.

De subsidie kan gezamenlijk worden aangevraagd door partijen die een regioplan opstellen. Het gaat hierbij minimaal om de marktleider zorgverzekeraar in de betreffende regio, vertegenwoordigende gemeente(n), zorgaanbieders in de regio en (vertegenwoordigers van) burgers en/of patiënten.

Per regio kan maximaal 122.500 euro worden aangevraagd. Binnen dit maximale bedrag is 12.500 euro expliciet alleen beschikbaar voor het betrekken van (vertegenwoordigers van) burgers en/of patiënten bij het opstellen van de regioplannen. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt 4.900.000 euro.

Meer informatie over de subsidie en de aanvraag staat op de website van ZonMW. 

Bekijk het dossier over het Integraal Zorgakkoord (IZA)