Z-Index en KNMP onderzoeken versnelde uitlevering G-Standaard

02 mei 2024
Opties

Op verzoek van diverse afnemers van de G-Standaard wil Z-Index een pilot starten om sneller informatie te delen bij een tekortenbesluit, bij nieuwe generieke geneesmiddelen en bij een tijdelijk tekort aan een preferent geneesmiddel. Een onafhankelijke programmamanager is aangesteld om een gedragen plan van aanpak op te stellen.

Bij apotheken, geneesmiddelenleveranciers, patiënten en zorgverzekeraars bestaat de behoefte om in bepaalde situaties tussentijds en dus los van de maandelijkse uitlevering over actuelere informatie te kunnen beschikken. In overleg met deze partijen wil Z-Index een pilot starten om sneller informatie te delen bij een tekortenbesluit, bij nieuwe generieke geneesmiddelen en bij een tijdelijk tekort aan een preferent geneesmiddel. Op dit moment duurt het bijvoorbeeld drie tot zes weken voordat het importproduct - na een tekortenbesluit - in de G-Standaard staat. KNMP-bestuurder en LOA-voorzitter Reinier Bax is positief over deze pilot. "Als dit proces versneld zou worden, biedt dat een verlichting voor het kunst- en vliegwerk dat komt kijken bij het aanbieden van een alternatief voor het geneesmiddel waaraan een tekort is.”

KNMP en Z-Index hebben opdracht gegeven aan Huib Kooijman van Finitor Consultancy om een versnelde uitlevering naast de maandelijkse G-Standaard te onderzoeken. Als onafhankelijk programmamanager werkt Huib een oplossing uit voor versnelde uitlevering die haalbaar en uitvoerbaar is én zo veel mogelijk draagvlak geniet van betrokken stakeholders. Het uiteindelijk realiseren van de technische oplossingen vraagt om inzet van meerdere partijen, waaronder de softwareleveranciers en overheidsinstanties. Voor de KNMP horen hier vanzelfsprekend goede randvoorwaarden voor apothekers bij, zoals medicatiebewaking en declaratiezekerheid. Zodra hier meer over bekend is, zal de KNMP de leden daarover verder informeren.