WRR ziet mogelijkheden voor Europese samenwerking bij inkoop geneesmiddelen

12 mei 2021
Opties

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) ziet mogelijkheden voor meer Europese samenwerking bij de collectieve inkoop van geneesmiddelen, zoals eerder is gebeurd bij COVID-19-vaccins. Dat schrijft het adviesorgaan van de regering in een notitie. Aanleiding daarvoor was een Kamerdebat over de toekomst van de Europese Unie. Verschillende prijzen voor dezelfde geneesmiddelen en de groeiende tekorten in EU-lidstaten beschouwt de WRR als twee redenen voor meer Europese samenwerking.

Hoewel de WRR erkent dat Nederland reeds zeer lage geneesmiddelenprijzen kent, ziet het adviesorgaan vooral kansen bij de inkoop van innovatieve geneesmiddelen. ‘Zeker omdat we een laag inwonertal kennen en daardoor een relatief oninteressant afzetgebied zijn voor medicijnfabrikanten.’ Er wordt beschreven hoe EU-lidstaten - en wellicht ook met andere landen - op vrijwillige basis een collectief inkoopproces kunnen organiseren. Daarbij kan volgens het adviesorgaan ook worden gedacht aan het gezamenlijk aanleggen van voorraden. De WRR ziet dat de productie is verschoven naar China en India waardoor er leveringsproblemen kunnen ontstaan.

Ook in het bestrijden van epidemieën en gelijkstellen van zorgstandaarden kan volgens het adviesorgaan meer Europees worden samengewerkt. Volgens de WRR moet Nederland vooral verkennen welke variaties er bestaan in Europese samenwerking. In Brussel werkt de KNMP al nauw samen met de Europese koepelorganisatie van apothekers (PGEU) op het vlak van onder meer tekorten, vaccinatie en digitalisering. De notitie van de WRR  komt mogelijk aan bod in een - nader in te plannen - Kamerdebat over de Europese Unie.

Lees de WRR-notitie

Lees meer over de achtergrond van de WRR-notitie