Wetsvoorstel over elektronische gegevensuitwisseling naar Tweede Kamer

30 april 2021
Opties

Het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) is naar de Tweede Kamer gestuurd. De ministerraad heeft akkoord gegeven op dit wetsvoorstel van minister Van Ark (Medische Zorg). Dat betekent dat er binnen afzienbare tijd in de Tweede Kamer wordt gesproken over het stapsgewijs verplicht elektronisch uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners.

Apotheken ontvangen al van veel voorschrijvers digitale recepten en verzenden tevens vaak al toedienlijsten naar elektronische registratiesystemen van instellingen. Dit wetsvoorstel zal - bij een Kamermeerderheid – op termijn dit type uitwisseling wettelijk verplicht stellen voor alle voorschrijvers, verstrekkers en toedieners. Het voorstel kan daarom gezien worden als een wettelijk kader voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, en is daarom ook een belangrijk instrument voor het programma Medicatieoverdracht.

Uit deze wet volgt later een aantal Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) om zorgsectoren stapsgewijs een bepaalde ingangsdatum op te leggen waarop zij hun gegevens elektronisch moeten uitwisselen. Om het digitaal delen van gegevens te stimuleren is er voor de openbare farmacie eerder al 86 miljoen euro gereserveerd voor het programma VIPP Farmacie.

Het wetsvoorstel, en de zogeheten memorie van toelichting, is begin mei ingediend bij de Tweede Kamer. De Kamercommissie VWS krijgt binnenkort de mogelijkheid om schriftelijke vragen te stellen over de Wegiz. Later volgt een plenair debat over het wetsvoorstel en wordt het in stemming gebracht. Hierop volgt nog een behandeling in de Eerste Kamer. De datum van inwerkingtreding is dus nog niet bekend.

Lees het bericht over het akkoord van de ministerraad

Klik hier voor het wetsvoorstel

Klik hier voor de memorie van toelichting