Werkafspraken Verantwoord Wisselen inhalatiemedicatie vastgesteld

05 september 2023
Opties

De KNMP heeft in het kader van Verantwoord Wisselen aanvullende werkafspraken gemaakt over het wisselen van inhalatiemedicatie samen met Patiëntenfederatie Nederland, Longfonds, NHG, LHV, FMS, NVALT en ZN. Op basis van deze afspraken kan inhalatiemedicatie worden gewisseld. De werkafspraken zijn als addendum toegevoegd aan de Leidraad Verantwoord Wisselen.

Er zijn aparte werkafspraken gemaakt voor het wisselen van inhalatiemedicatie omdat het wisselen van geneesmiddelen met een hulpmiddel – zoals inhalatiemedicatie – wordt gezien als cruciaal en complex in de zorgpraktijk, en het mede daardoor ingewikkelder is om tot goede afspraken te komen. De werkafspraken gaan over situaties waarin bestaande patiënten om niet-medische redenen wisselen van inhalatoren met dezelfde werkzame stof en het als equivalent geregistreerde gewicht per dosis. Op basis van individueel persoonsgebonden factoren kan de voorschrijver altijd besluiten dat er sprake is van 'medische noodzaak' waarbij niet wordt gewisseld.

De bij de afspraken betrokken partijen spannen zich in om het wisselen van inhalatiemedicatie bij goed ingestelde patiënten te beperken tot maximaal één keer per vier jaar. Daarnaast informeren de betrokken partijen elkaar, zodra zij weten dat er een wisseling voor een bestaande patiëntengroep aankomt. Wanneer er wordt gewisseld van inhalatiemedicatie dragen apotheker, arts, praktijkondersteuner en/of (long)verpleegkundige zorg voor goede begeleiding van de patiënt. Bovendien krijgt iedere patiënt minimaal jaarlijks, en indien nodig vaker, een herhaalinstructie en inhalatiecontrole aangeboden om goed gebruik van inhalatiemedicatie te bevorderen. 

Voor de praktische uitwerking en uitvoering van deze afspraken wordt aangesloten bij de bestaande structuur van de Leidraad Verantwoord Wisselen in samenwerking met alle bij het addendum betrokken partijen.

Bekijk addendum

Bekijk Leidraad Verantwoord Wisselen

Bekijk het thema op Apotheek.nl