Week van Gezond Zwanger Worden: gebruik de publieksmaterialen

12 juni 2024
Opties

Apothekers kunnen tijdens de Week van Gezond Zwanger Worden (van 17 tot en met 21 juni) publieksmaterialen van de KNMP gebruiken. Er zijn materialen voor de eigen sociale media kanalen en voor het wachtkamerscherm in de apotheek. De themaweek Gezond Zwanger Worden volgt uit het actieprogramma Kansrijke Start, een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

De apotheker heeft een belangrijke rol in het begeleiden van zwangere patiënten en patiënten met een kinderwens: hij voert medicatiebewaking uit en adviseert de (toekomstige) zwangere patiënt over veilig medicatiegebruik. De publieksmaterialen richten zich dan ook op drie thema’s: het gebruik van ibuprofen tijdens de zwangerschap, medicatiebewaking door de apotheker, en het veilig stoppen van medicatie tijdens de zwangerschap. De materialen hebben als doel om patiënten bewust te maken dat het van belang is om een zwangerschap of kinderwens door te geven aan de apotheker.

Bekijk en download de publieksmaterialen

Kansrijke Start

De ambitie van het actieprogramma Kansrijke Start is om het gesprek te openen over Gezond Zwanger Worden. Met als doel dat iedereen in de vruchtbare leeftijd bewust nadenkt over de zwangerschapswens en vervolgens daarnaar handelt. Iedere zorgprofessional kan hier een bijdrage aan leveren. Het ministerie van VWS biedt eveneens materialen aan voor zorgprofessionals middels een toolkit, om mee te doen aan de Week van Gezond Zwanger worden. Voor apothekers zijn er verschillende posters te downloaden.