VWS stelt informatiepakketten beschikbaar aan apothekers om vaccinatiebereidheid te verhogen

20 mei 2021
Opties

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt informatiepakketten beschikbaar om de vaccinatiebereidheid te verhogen. VWS wil via apothekers, huisartsen, ziekenhuizen, gemeenten, lokale organisaties en gemeenschappen zoveel mogelijk mensen bereiken met betrouwbare informatie over vaccinatie tegen het coronavirus. VWS stelt daarom onder meer flyers in verschillende talen en filmpjes beschikbaar.

De aanpak van VWS richt zich onder andere op mensen die laaggeletterd zijn of de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, een migratieachtergrond hebben of van wie geen woonadres bekend is. De eerste pakketten zijn beschikbaar gesteld voor 1750 apotheken, huisartsen, en ziekenhuizen in wijken waarin veel mensen in achterstandssituaties wonen. Volgende week ontvangen nog eens 3600 overige locaties deze informatiepakketten.

Lees het bericht van VWS

Bekijk de communicatiematerialen van VWS