VWS biedt nieuwe subsidieronde voor Stimuleringsregeling E-health Thuis

28 juli 2022
Opties

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt een nieuwe subsidieronde beschikbaar voor de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). VWS wijst in totaal 12,5 miljoen euro toe voor de nieuwe SET. Het indienen van aanvragen kan tot en met 31 december 2022. 

Het doel van de SET is om het gebruik van E-health toepassingen, bijvoorbeeld leefstijlmonitoring en communicatieplatforms tussen professionals onderling en de cliënt, op te schalen en te borgen. Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg, maakte onlangs in een Kamerbrief bekend sterk in te zetten op het gebruik van digitale middelen in uiteenlopende levensdomeinen, waaronder gezond en actief leven en zorg. De inzet van E-Health geeft ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of een beperking meer regie en de mogelijkheid om met een grotere kwaliteit van leven langer thuis te blijven wonen.  

ZonMw biedt de komende tijd spreekuren aan waar ZonMw- en RVO-adviseurs uitleg geven over de SET. Ook zijn er spreekuren voor mensen die vragen hebben over hun lopende SET-subsidietraject. 

Aanmelden voor het spreekuur

Bekijk hier meer informatie over de SET