VVD stelt Kamervragen over uitbreiden medicatiebeoordelingen bij apotheken

09 maart 2023
Opties

Tweede Kamerlid Judith Tielen (VVD) stelt schriftelijke vragen over het wegnemen van barrières om meer medicatiebeoordelingen te laten uitvoeren. Deze vragen ontvangt minister Kuipers (VWS) naar aanleiding van een geneesmiddelenonderzoek van Patiëntenfederatie Nederland. Momenteel vindt middels medicatiebewaking en afstemming met de voorschrijver continu medicatiecontrole voor alle patiënten plaats. Specifiek voor zorgintensieve patiënten vergoeden veel zorgverzekeraars medicatiebeoordelingen. Het VVD-Kamerlid wil weten of deze kunnen worden uitgebreid.

Patiëntenfederatie Nederland adviseerde eerder deze maand om apothekers een grotere rol te laten spelen als het gaat om het gesprek met medicijngebruikers. De VVD laat in de Kamervragen doorschemeren benieuwd te zijn of minister Kuipers dit advies overneemt. Aan de bewindspersoon wordt gevraagd of hij de mening deelt dat een medicatiebeoordeling voor iedereen de standaard zou moeten zijn, om zo onnodig medicijngebruik te voorkomen. Voorts stelt de liberale partij ook de vraag bij wie nu de verantwoordelijkheid ligt om überhaupt in gesprek te gaan over medicijngebruik en medicatiecontrole: bij de apotheker, of bij de huisarts? Doorgaans worden Kamervragen binnen zo’n drie weken beantwoord.

Eerder benadrukte KNMP-bestuurder Reinier Bax dat de apotheker als medicatiespecialist bij uitstek de zorgverlener is die een voorname rol speelt bij regelmatige checks op langdurig geneesmiddelgebruik van patiënten. Momenteel verloopt vaak het initiatief voor medicatiebeoordeling via de apotheker of de huisarts. Ook kunnen mensen in de apotheek zelf vragen om een medicatiebeoordeling. “Wij staan vanuit ons beroep voor goed geneesmiddelgebruik. Regelmatig blijkt dat het wat minder kan en soms moet er ook wat bij", aldus KNMP-bestuurder Bax. Intensief contact met de patiënt, in de vorm van een consult of een medicatiebeoordeling, is daarvoor van belang.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2023Z03988&did=20…