Verkeersdeelname-adviezen voor opioïden herzien

29 februari 2024
Opties

De KNMP heeft, samen met apothekers, artsen en specialisten op het gebied van rijvaardigheid, de verkeersdeelname-adviezen herzien voor opioïden. De nieuwe adviezen zijn per 1 maart 2024 beschikbaar via het Informatorium Medicamentorum, de G-Standaard, Apotheek.nl en Rijveiligmetmedicijnen.nl

De voornaamste wijzigingen betreffen de categorie herindeling van morfine, buprenorfine en tramadol. Er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs gevonden om morfine in categorie III te handhaven. Op basis van literatuur zijn buprenorfine en methadon eveneens ingedeeld in categorie II. Bovendien is er nu een verkeersdeelname-advies en een categorisering voor diamorfine opgesteld.

Er is een evaluatie uitgevoerd over de categorisering en de gewenningsperiode. Bij de categorisering is specifiek aandacht besteed aan het (sub)acute effect op psychomotorische en cognitieve functies (voor zover onderzocht). Bij het vaststellen van de gewenningsperiode is rekening gehouden met factoren, zoals de farmacokinetiek (halfwaardetijd en tijd tot het bereiken van de steady state), de duur van het effect, de sterkte van het acute effect, en de tijdsduur tot gewenning aan bijwerkingen. Bij bepaalde opioïden is er ook een onderscheid in advies op basis van zowel de indicatie als de toedieningsvorm.

Patiënten informeren  

Patiënten zijn zich er niet altijd van bewust dat hun geneesmiddelen bijwerkingen kunnen hebben waardoor zij minder goed kunnen autorijden. Het is daarom van belang dat apothekers en -assistenten de invloed van geneesmiddelen op de rijvaardigheid met patiënten bespreken. Publieksinformatie is beschikbaar via Apotheek.nl: Medicijnen in het verkeer en via Rijveiligmetmedicijnen.nl

 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de adviezen omtrent verkeersdeelname bij opioïden.

Geneesmiddel Nieuw advies
Alfentanil

Categorie III

 • 24 uur niet rijden
Buprenorfine

Categorie II

 • Incidenteel/kortdurend gebruik:
  3 dagen niet rijden
 • Chronisch gebruik:
  2 weken niet rijden
 • Bij onderhoudsbehandeling opioïden verslaving:
  3 maanden niet rijden
Codeïne

Categorie II

 • t/m 20 mg, max. 60 mg per dag:
  Rij veilig
 • Meer dan 20 mg per keer of meer dan 60 mg per dag:
  12 uur niet rijden
 • Chronisch gebruik:
  2 weken niet rijden
Diamorfine

Categorie II

 • 12 uur niet rijden
Fentanyl

Categorie III

 • Intranasaal preparaat:
  24 uur niet rijden
 • Oromucosaal, sublinguaal of intraveneus preparaat:
  48 uur niet rijden
 • Bij chronisch gebruik:
  2 weken niet rijden
Hydromorfon

Categorie II

 • Incidenteel/kortdurend gebruik:
  12 uur niet rijden
 • Chronisch gebruik:
  2 weken niet rijden
Methadon

Categorie II

 • 2 weken niet rijden
 • Bij onderhoudsbehandeling opioïden verslaving:
  3 maanden niet rijden
Morfine

Categorie II

 • Incidenteel/kortdurend gebruik:
  12 uur niet rijden
 • Chronisch gebruik:
  2 weken niet rijden
Nalbufine

Categorie II

 • 12 uur niet rijden
Oxycodon

Categorie II

 • Incidenteel/kortdurend gebruik:
  12 uur niet rijden
 • Chronisch gebruik:
  2 weken niet rijden
Pethidine

Categorie III

 • 24 uur niet rijden
Piritramide

Categorie III

 • 72 uur niet rijden
Remifentanil

Categorie III

 • 24 uur niet rijden
Sufentanil

Categorie III

 • 72 uur niet rijden
Tapentadol

Categorie III

 • 2 weken niet rijden
Tramadol

Categorie II

 • Incidenteel/kortdurend gebruik:
  12 uur niet rijden
 • Chronisch gebruik:
  2 weken niet rijden