Vergoedingsregeling voor gebruik toestemmingsvoorziening Mitz

08 mei 2024
Opties

KNMP en ZN hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe vergoedingsregeling voor apotheken die toestemmingen van patiënten vastleggen voor het uitwisselen van hun gezondheidsdata in Mitz. Zodra deze vergoedingsregeling beschikbaar is, informeert de KNMP de leden daarover. 

Deelnemende apotheken ontvangen een eenmalige bijdrage van 2.000 euro voor het informeren van patiënten over het belang van toestemming en over de voorziening Mitz. Per patiënt waarvoor de apotheek samen met de patiënt de toestemming heeft vastgelegd in Mitz, ontvangen zij 1,00 euro.   

In de Apotheek Informatie Systemen wordt dit jaar de ‘SamennaarmijnMitz’-knop ingebouwd door de leveranciers. Via deze functionaliteit kan de medewerker samen met de patiënt de toestemmingskeuze vastleggen in MijnMitz zodat de patiënt niet zelf met DigiD hoeft in te loggen.  

Met het toekennen van de vergoedingsregeling onderkent ZN dat de apotheek een belangrijke rol vervult bij het stimuleren en ondersteunen van patiënten in het gebruik van de toestemmingsfunctionaliteit. Dat sluit goed aan op het intensieve contact dat de apotheker heeft met chronische en kwetsbare patiënten.

Wat is Mitz?

Mitz is een veilige online toestemmingsvoorziening waarmee burgers en patiënten zelf hun toestemmingskeuze vastleggen en beheren. Vastgelegde toestemmingen in Mitz zijn direct geldig en beschikbaar voor elektronische gegevensuitwisseling.

In de komende periode werkt de KNMP samen met VZVZ de verdere details van de aanvraag en uitbetaling van de vergoedingsregeling uit. Tijdens de KNMP Actueel van 14 mei aanstaande zal nader worden ingegaan op de toestemmingsvoorziening en de vergoedingsregeling.

Meer informatie over Mitz