Vanaf 1 augustus 2024 PrEP-medicatie volledig via openbare apotheek

20 juni 2024
Opties

Vanaf 1 augustus 2024 zal PrEP-medicatie weer volledig via de openbare apotheek worden verstrekt. Dat stelt openbaar apothekers in staat om een veilig PrEP-medicatiegebruik van de patiënt te bewaken. Momenteel ontvangt een gelimiteerd aantal mensen medicatie via de GGD, als onderdeel van een pilot die op 1 augustus aanstaande stopt.  

De twee belangrijkste veranderingen per 1 augustus zijn de kosten voor de PrEP-gebruikers en de medicatiebewaking door de openbaar apothekers. 

Kosten voor gebruiker

PrEP-gebruikers krijgen via de arts of de GGD een recept mee, waarmee zij hun medicatie bij de apotheek halen. De medicatie- en terhandstellingskosten komen geheel voor eigen rekening. De kosten vallen niet onder de Zorgverzekeringswet. 
 
Het ministerie van VWS heeft ervoor gekozen om de PrEP-gebruiker zelf te laten betalen voor de medicatie. Hierdoor komen er meer overheidsmiddelen beschikbaar voor een bredere groep PrEP-gebruikers.  

Medicatiebewaking

Doordat de PrEP-medicatie per 1 augustus volledig via de openbare apotheek wordt verstrekt, krijgen apothekers een nog crucialere rol in het zorgen voor veilige en toegankelijke PrEP-medicatie. Dit combinatiepreparaat heeft namelijk relevante interacties waarop de apotheker als medicatiespecialist bewaakt. Dat is onder meer bij: 

  • een combinatie met pijnstillers van het NSAID-type; 
  • methotrexaat; 
  • bepaalde geneesmiddelen bij het hepatitis C-virus. 

Omdat de GGD tot 1 augustus PrEP kan meegeven, wordt verwacht dat er rond die tijd extra vraag is naar PrEP-medicatie.