Uitslag kwaliteitsindicatoren beschikbaar voor apotheken

13 juli 2022
Opties

Voor alle apotheken die de kwaliteitsindicatoren over 2021 hebben ingevuld, is een afzonderlijk benchmarkrapport met de uitslag beschikbaar. Desan, IT-partner van de KNMP, stuurde alle deelnemende apotheken op vrijdag 8 juli jongstleden een bericht over het benchmarkrapport. Het rapport is verstuurd naar het e-mailadres waarop zij ook de uitnodiging voor de enquête ontvingen.

Apotheken kunnen daarnaast, na inloggen, het rapport downloaden op de website van Desan. Inloggen kan met de code die is gebruikt voor het invullen van de vragenlijst.

Professionele standaard

De benchmarkrapporten  richten zich op de professionele standaard voor openbare apotheken en apotheken die farmaceutische zorg leveren als dienst- of instellingsapotheken. Met het individuele benchmarkrapport kunnen apotheken hun gegeven antwoorden spiegelen aan landelijke kengetallen.

Vragen

Apotheken die problemen ervaren met inloggen of vragen hebben over het rapport kunnen contact opnemen met Desan via kwaliteitsmonitor@desan.nl. Inhoudelijke vragen over het benchmarkrapport van de apotheek? Neem dan contact op met de KNMP via kwaliteit@knmp.nl.