Uitkomst werkatelier: een strategische agenda voor de apotheker in 2040

08 februari 2024
Opties

Ruim vijftig deelnemers hebben in een werkatelier gezamenlijk een conceptvisie op de apotheker in 2040 ontwikkeld, mét bijbehorende strategische agenda. Deze agenda draagt eraan bij dat apothekers in 2040 voor iedereen de specialisten zijn op het gebied van geneesmiddelen.

Waar apothekers voor staan, nu én in 2040, is dat alle mensen zo gezond mogelijk moeten kunnen leven met hun medicatie. Om voor iedereen de expert te zijn, zullen apothekers proactief en zichtbaar het voortouw gaan nemen in het optimaliseren van de gezondheidswinst voor patiënten en maatschappij.  

Deze strategische agenda en bijbehorende eerste actieplannen richten zich op de volgende 8 thema’s: 

  • Een sterke positionering van apothekers;

  • Gepersonaliseerde zorg;

  • Intensieve samenwerking, onderling en met andere betrokkenen;

  • Regie op data;

  • Verdere optimalisering en automatisering in de farmaceutische zorg, inclusief bereiding;

  • Verduurzaming: verminderen, hergebruiken, recyclen;

  • Toekomstbestendig onderwijs;

  • Bekostiging op basis van geleverde diensten en zorg.

Visie aanscherpen?

Apothekers en alle andere geïnteresseerden die de conceptvisie en strategische agenda willen aanscherpen en aanvullen, worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan één van de TransitieCafés. De eerste is op dinsdagochtend 5 maart in Utrecht. Het tweede TransitieCafé vindt digitaal plaats op donderdagavond 21 maart.  

Meer informatie en aanmelden

Cocreatie

De visie ‘De Apotheker in 2040’ wordt in een cocreatieproces ontwikkeld. ‘We hebben geen idee hoe 2040 eruit gaat zien voor ons, maar we kunnen wel bepalen wat we willen in 2040’, aldus openbaar apotheker Evianne van der Kruk. Evianne is ook lid van de regiegroep 'De Apotheker in 2040', net als Ramon Contrucci, Mirna Hessels en Marijke de Vries. Zij en andere deelnemers aan het werkatelier vertellen hierover in onderstaande video.