Tweede Kamerleden: pas preferentiebeleid aan

03 juni 2024
Opties

Tweede Kamerleden willen dat het preferentiebeleid wordt aangepast. Dat stellen de Kamerleden in een debat met minister Dijkstra (Medische Zorg) over het geneesmiddelenbeleid. De bewindspersoon noemt de huidige situatie “heel zorgelijk” en geeft aan dat we niet ver afzitten van een “noodsituatie”. In de week van 10 juni vindt een vervolg plaats met een zogenaamd tweeminutendebat. Daarin kunnen de Kamerleden moties indienen.

Tijdens het debat brengen alle aanwezige Kamerleden het preferentiebeleid ter sprake. Zo stelt Kamerlid Julian Bushoff (GL-PvdA) voor om bij dreigende geneesmiddelentekorten het preferentiebeleid los te laten. Ook de PVV wil een aanpassing van het preferentiebeleid. Namens NSC zegt Daniëlle Jansen dat het preferentiebeleid is “doorgeschoten”. Kamerlid Judith Tielen (VVD) vraagt de bewindspersoon of het mogelijk is om meerdere preferente geneesmiddelen toe te staan. Ook vraagt zij of de minister bereid is om kinderen uit te sluiten van het preferentiebeleid. Volgens het CDA is het preferentiebeleid inmiddels “uitgespeeld”, aldus Harmen Krul.

Minister Dijkstra geeft in het debat aan dat de aanpassing van het preferentiebeleid aan een volgend kabinet is. Daarbij refereert zij aan een nog te publiceren onderzoek van de Erasmus Universiteit, waaraan de NOS een publicatie wijdt. Daarin stelt hoofdonderzoeker en universitair hoofddocent de Vries: "We kunnen dus met vrij grote zekerheid zeggen dat er een causaal verband is tussen het preferentiebeleid en de tekorten." Dit onderzoek wacht de minister af, alvorens zij het preferentiebeleid herziet. De minister geeft voorts aan dat er ook al wel veel gebeurt, refererend aan haar Kamerbrief, maar tegelijkertijd ook vindt de bewindspersoon “dat het sneller moet”.

Bekijk hier het debat