Tussentijdse aanpassing cao Apotheken 2021-2024

01 juni 2023
Opties

De werkgeversorganisaties ASKA en WZOA en de werknemersorganisaties FNV en CNV hebben een definitieve afspraak gemaakt over een tussentijdse aanpassing van de cao Apotheken 2021-2024. 

De tussentijdse aanpassing houdt in dat:  

  • per 1 juli 2023 de salarissen structureel met 5% worden verhoogd;  
  • per 1 juli 2023 de reiskostenvergoeding wordt verhoogd naar € 0,21 cent per kilometer, en;  
  • per 1 januari 2024 een structurele verhoging van 2,5% volgt.  

Apotheekmedewerkers die nu in een gezondheidscentra werken, vallen momenteel niet onder de cao Apotheken. Partijen zullen de komende periode met elkaar in gesprek blijven om de toetreding van de apotheekmedewerkers binnen de gezondheidscentra in de cao Apotheken te verwerken.   

De gemaakte afspraken tussen de cao-partijen worden schriftelijk vastgelegd. Zodra dit is afgerond, wordt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzocht de cao Apotheken algemeen verbindend te verklaren. Als dit het geval is, zal de tussentijdse wijziging van de cao Apotheken voor de gehele branche gelden. Zodra hierover meer bekend is, volgt er nadere berichtgeving.