SWAB-adviezen categorie I toegevoegd aan het IM

19 januari 2023
Opties

In het Informatorium Medicamentorum (IM), dat informatie bevat over alle geneesmiddelen in Nederland, zijn bij een aantal antibiotica doseringen voor categorie I gevoeligheid toegevoegd. De doseringen zijn overgenomen van de Stichting Werkgroep Antibiotica beleid (SWAB) en zijn te vinden onder het kopje Dosering bij categorie I gevoeligheid (SWAB) in de rubriek dosering, bij het desbetreffende antibioticum.  

In een antibiogram wordt de gevoeligheid van een micro-organisme voor verschillende antibiotica bepaald. Als er in het antibiogram categorie I gerapporteerd is, betekent dit dat het micro-organisme minder gevoelig is. Er dient dan een hogere dosering gebruikt te worden om voldoende effect te bereiken bij de behandeling. 

Het kan zo zijn dat deze dosering nog moet worden aangepast aan nierfunctie, leverfunctie, leeftijd en indicatie. Indien het gaat om meningitis, is het antibioticum in de dosering van categorie I niet geschikt. Ook bij endocarditis of een andere endovasculaire infectie is het antibioticum van categorie I minder geschikt. 

Gevoeligheid antibiotica en betekenis categorieën

Bij een kweek wordt met een antibiogram de gevoeligheid van een micro-organisme voor verschillende antibiotica bepaald. De gevoeligheid voor verschillende antibiotica wordt gerapporteerd met verschillende categorieën: R, I en S. Deze zijn gebaseerd op zogenaamde afkapwaardes van gevoeligheidsbepalingen die op Europees niveau vastgesteld worden.  
 
Categorie S (‘susceptible’): gevoelig bij standaarddosering. 
Categorie I (‘increased exposure’): gevoelig bij verhoogde blootstelling aan het antibioticum.  
Categorie R (‘resistant’): antibioticum is niet geschikt voor behandeling van dit micro-organisme. 

Bekijk meer informatie op de website van de SWAB
Bekijk meer informatie op de website van eucast