Subsidie voor zorginnovatie rondom ‘Ouderen Thuis’ tot 3 april aan te vragen

16 maart 2023
Opties

Apothekers kunnen tot uiterlijk maandag 3 april 2023 14.00 uur subsidie aanvragen voor ‘implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis’. Doel van deze regeling is bijdragen aan een betere, snellere en duurzamere implementatie en opschaling van zorginnovaties die het voor ouderen mogelijk maken langer zelfstandig thuis te wonen. 

Zo’n coach kan helpen bij specifieke uitdagingen, zoals: 

  • meekrijgen van medewerkers in zorginnovaties; 
  • het scholen van mantelzorgers en/of ouderen op het gebied van digitale vaardigheden; 
  • integratie in zorgprocessen; 
  • structurele bekostiging; 
  • visie op inzet van e-health; 
  • technische uitdagingen; 
  • regionale samenwerkingen; 
  • privacy compliance. 

De subsidie kan door apothekers bijvoorbeeld worden ingezet voor de implementatie en opschaling van de medicatiedispender binnen de wijkverpleging, zodat thuiswonende ouderen regie houden op hun medicatiegebruik.  

Per aanvrager is maximaal €10.000 beschikbaar gesteld, met een looptijd van maximaal zes maanden. 

Lees meer over de subsidieregeling